Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Dette er delrapport 2 av tre delrapporter i tilknytning til evalueringsarbeidet av Raskere tilbake. Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort.

Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av "Raskere tilbake". Rapporten bygger på en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført i desember 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:01:32.708251
MODIFIED 2014-08-14 11:47:35.509501+00:00
CREATED 2013-10-22 12:01:32.708251
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)