Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Rapporten utgjør den siste av tre delrapporter i tilknytning til evalueringsarbeidet av Raskere tilbake.

Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort.

Tilskuddsordningen ble innført i 2007, og i denne rapporten redegjøres det for resultatene fra evalueringen av ordningen.

Evalueringen er kun basert på aktivitetstall for 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:01:09.915183
MODIFIED 2014-08-14 11:47:34.666851+00:00
CREATED 2013-10-22 12:01:09.915183
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)