Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten tar for seg driftstilskuddet til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet gis i form av tre deler: Basis-, medlems- og skjønnstilskudd. Basistilskuddet er fast for alle støtteberettigede organisasjoner. Medlemstilskuddet er et tilskudd per medlem, men organisasjonene mottar mest for de første medlemmene. Skjønnstilskuddet fordeles etter skjønn, i stor grad for å dekke ekstra kostnader forbundet ved visse former for funksjonshemninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 958.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:33.248029
MODIFIED 2016-08-12 06:03:08.579584+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:33.248029
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)