Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen "Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle"

Direktoratet for naturforvaltning hadde i 2007 og 2008 ansvar for å gi tilsagn til kommuner og andre lokale aktører om tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle over statsbudsjettets kap. 1400 post 80. Direktoratet for naturforvaltning er bedt om å foreta en evaluering av tilskuddsordningen og å dokumentere tiltak som får støtte fra tilskuddsordninger som DN forvalter som grunnlag for utvikling av eksempelsamling på feltet universell utforming

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 390.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:12.908316
MODIFIED 2017-11-24 18:00:26.264677+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:12.908316
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)