Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen for avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Vista Analyse i samarbeid med Østlandsforskning har på oppdrag fra Landbruks- direktoratet (Ldir) gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen for avløsning ved sykdom og fødsel mv. for jordbrukere. Arbeidet har pågått i perioden januar - august 2015. John Magne Skjelvik, Simen Pedersen (begge Vista Analyse) og Merethe Lerfald (Østlandsforskning) har gjennomført evalueringen. Kristin Magnussen (Vista Analyse) har vært kvalitetssikrer. Det har vært nedsatt en referansegruppe bestående av representanter fra Håkon Grotli fra Landbruks- og matdepartementet, Mina Mjærum Johansen fra Norges Bondelag, Torbjørn Norland fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag samt Hilde Haug Simonhjell, Line van der Velde, Mats Petter Sydengen og Ingeborg Seip fra Landbruksdirektoratet. Disse har spilt en aktiv rolle gjennom hele prosjektet, og kommet med konstruktive innspill underveis. Forfatterne står ansvarlig for innholdet i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-11 23:00:38.211113
MODIFIED 2020-02-11 23:00:38.635671
CREATED 2020-02-11 23:00:38.211113
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)