Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Midlene bevilges årlig over statsbudsjettets kapittel 1420 post 65. Formålet er å medvirke til å dempe konflikter i kommuner med ulverevir. I perioden 2017-2019 er det gitt totalt ca. 60 mill. kroner i tilskudd over denne posten. Midlene fordeles likt til alle søknadsberettigede kommuner som har søkt innen fristen til prosjekter innenfor rammene for ordningen. Kommunene velger selv hvilke tiltak de gir tilskudd til innenfor rammene for ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-02-14 01:00:34.047574
MODIFIED 2021-02-14 01:00:34.105368
CREATED 2021-02-14 01:00:34.047574
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)