Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Denne evalueringen tar for seg virkemiddelordningen i Samisk utviklingsfond for perioden 2002-2006. Evalueringen omfatter de fire budsjettpostene jordbruk, fiske, duodjiformål og annet næringsliv, og i perioden er det bevilget 86,6 millioner kroner til prosjekter innen næringsutvikling. Evalueringen kartlegger hvordan Samisk utviklingsfond har fungert i forhold til fondets målsettinger og hvilke resultater eller utvikling som er oppnådd gjennom fondets støtteordninger. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant søkere til fondet. På bakgrunn av denne, analyse av datafiler over søknader, intervju med administrasjonen og politikere i Sametinget og noen samtaler med ansatte i kommuneadministrasjonen, er det utformet noen tilråinger om endringer i fondet. Tilrådingene går på registrering av søknader, mål og tiltak, rapportering, politikk og prioriteringer, informasjon til søkerne, kontakt med kommunene, og forholdet til medfinansiører/partnerskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:01:11.595874
MODIFIED 2016-02-03 01:01:12.029231
CREATED 2016-02-03 01:01:11.595874
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)