Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer

Rapporten tilhører rapportseriene Menon publikasjon.

I denne rapporten evalueres tilskuddsordningen for tiltak mot fremmede skadelige organismer med utgangspunkt i aktiviteten for årene 2016 og 2017. Formålet med ordningen er å medvirke til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet av fremmede skadelige organismer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-02-07 01:00:22.559491
MODIFIED 2019-02-07 01:00:22.806243
CREATED 2019-02-07 01:00:22.559491
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)