Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Evalueringen gjelder tilskudd til generell vannforvaltning for å nå miljømålene i vannforskriften. Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og målgruppen for ordningen er vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-12-08 01:00:43.206795
MODIFIED 2018-12-08 01:00:44.123948
CREATED 2018-12-08 01:00:43.206795
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)