Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea

Helse‐ og omsorgsdepartementets varslet i Prop. 1S (2019 - 2020) at tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea, som har øremerket beløp i statsbudsjettets kapittel 762, post 74, skulle gjennomgås i 2020. Oppdraget skulle svares ut ved å evaluere ordningen. Mål for tilskuddsordningen er å bidra til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort, blant annet gjennom tilbud om informasjon, veiledning og samtale til kvinner og par som er blitt ikke‐planlagt gravide. "Snakk om det! Strategi for seksuell helse" (2017‐ 2022) er et sentralt dokument for innretningen av arbeidet. Målgruppen er gravide og deres partnere, samt kvinner med sårbarhet for seksuell uhelse. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea bidrar til å oppnå målene som er satt for ordningen, med sikte på å gjøre nødvendige endringer i innretningen av tilskuddsordningen for enda bedre måloppnåelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-21 00:02:46.448320
MODIFIED 2021-06-21 00:02:46.890518
CREATED 2021-06-21 00:02:46.448320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)