Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordninger seksuell helse

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

På oppdrag for Helsedirektoratet har Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Oxford Research evaluert tilskuddsordningene Seksuell helse og Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (tilskuddsordningen for hiv og soi). Begge tilskuddsordningene skal bidra til å følge opp «Snakk om det! – Regjeringens strategi for seksuell helse (2017-2022)». Med denne strategiplanen ble arbeidet for seksuell helse samlet i en felles strategi med et overordnet mål om å «bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen». Strategien definerer følgende delmål: - Å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse - Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter - Reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv - Sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten - Sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov. Formålet med evalueringen har vært å vurdere de to tilskuddsordningenes bidrag til å oppnå sine satte mål, og å belyse mulighetene for å forbedre måloppnåelsen gjennom å endre innretningen av tilskuddsordningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-24 22:02:58.627650
MODIFIED 2021-06-24 22:02:59.542297
CREATED 2021-06-24 22:02:58.627650
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)