Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde

Rapporten tilhører rapportseriene Difi-rapport.

Difi og Forsvarets forskningsinstitutt har evaluert tredje tilsynsrunde med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på oppdrag fra Justis- og beredskaps-departementet. Formålet med tilsynsordningen er å fremme god kvalitet i departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, bidra til at tverrsektorielle problemstillinger ivaretas og fremskaffe en oversikt over departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for den praktiske gjennomføringen og utarbeider tilsynsrapportene. Et hovedinntrykk fra evalueringen er at de fleste departementene «alt i alt» er fornøyde med tilsynsordningen, men at det er behov for å endre innretning og utforming.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-03 01:01:09.515720
MODIFIED 2018-02-03 01:01:09.533207
CREATED 2018-02-03 01:01:09.515720
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)