Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige?

Rapporten tilhører rapportseriene Difi-rapport.

Difi har evaluert tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Følgende landanlegg omfattes: Kollsnes, Kårstø, Melkøya, Mongstad, Nyhamna, Stagentangen, Sture og Tjeldbergodden. Evalueringen tar for seg to hovedspørsmål. Er grensesnitt mellom Ptil og henholdsvis DSB og SFT hensiktsmessig? Hva er årsaken til at nåværende tilsynsordning har vist seg vanskelig å gjennomføre?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.743957
MODIFIED 2016-08-12 06:06:12.133509+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:48.743957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)