Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport

Denne evalueringen er innrettet for å måle hvordan bedriftene har opplevd hjelpen de har mottatt fra Innovasjon Norge og Norsk Designråd til designprosjekt i perioden 1998 – 2003. Utgangspunktet for evalueringen er aktiviteter knyttet til en samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Norsk Designråd inngått i 1998, og den viser hvordan bedriftene vurderer virkningene av designprosjektet i egen virksomhet. Mer konkret har man målt bedriftenes vurdering av hva designprosjektet har betydd for bedriften økonomisk, markeds-messig og andre resultater. I tillegg har man sett på bedriftens erfaring fra samarbeidet med Norsk Designråd og Innovasjon Norge. Formålet med evalueringen har vært å kartlegge bedriftenes vurderinger av hjelpen – med den hensikt å lære for å forbedre og utvikle virkemidlene videre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 954.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:53.029150
MODIFIED 2013-02-14 18:11:12.377886
CREATED 2010-12-15 04:41:53.029150
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)