Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Regjeringen har gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping (2006 og 2008). Hovedspørsmålet i evalueringen er i hvilken grad de iverksatte tiltakene har bidratt til måloppnåelse, hvilke effekter de har hatt og hvordan de er blitt gjennomført og fulgt opp. Den overordnede konklusjonen er at de iverksatte tiltakene har hatt en positiv virkning og at grepet med samlende handlingsplaner har vært fornuftig. Evalueringsrapporten peker videre på at allmenngjøring synes å fungere godt der det er tatt i bruk. Det stilles imidlertid spørsmål ved om allmenngjøring benyttes for lite, særlig sett i lys av at mange av virkemidlene mot sosial dumping er knyttet til allmenngjøringsordningen. Fafo mener det er en betydelig risiko for lavlønnskonkurranse og lønnsdumping også på andre områder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 71.0KB)
  3. Polonia 2010.pdf (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-27 13:01:57.363665
MODIFIED 2014-08-14 11:46:32.330363+00:00
CREATED 2013-02-27 13:01:57.363665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)