Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-notat.

I forbindelse med regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping i 2006 og 2008 har Arbeidstilsynet fått utvidede tilsynsområder og sanksjonsmidler, i tillegg til økte bevilgninger. Ordningen med ID-kort i bygg- og anleggsnæringen trådte i kraft fra 1. januar 2008. Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk mot sosial dumping, samt ordningen med id-kort i bygg- og anleggsnæringen, er de to hovedtemanene i denne delrapporten. Den inngår i et større evalueringsprosjektav regjeringsens tiltak mot sosial dumping.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 453.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:50.111495
MODIFIED 2013-02-14 18:12:21.669209
CREATED 2012-08-12 16:20:50.111495
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)