Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall"

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport .

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NOVA og AFI i samarbeid en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen. Prosjektet innebærer for det første en undersøkelse av hvordan fire skolemiljøprogrammer som har fått implementeringsstøtte av direktoratet, brukes i skolen og en vurdering av det empiriske grunnlaget for effektene som er påvist at programmene har. For det andre skal prosjektet studere hvordan skoler tar i bruk andre metoder for å forbedre elevenes trivsel og redusere uønsket atferd, og hvordan de psykososiale utfordringene i skolen fortoner seg fra elevenes eget perspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 00:02:17.674942
MODIFIED 2016-02-10 00:02:17.685499
CREATED 2016-02-10 00:02:17.674942
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)