Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi evaluert to nasjonale planer for seksuell helse: handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort, og strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). De kvantitative målene med hensyn til abortrate, hiv- og soismitte er ikke nådd. Likevel gjørs det mye bra arbeid, og uten dette arbeidet er det sannsynlig at situasjonen ville vært dårligere. Vi anbefaler at innsatsen rettet mot innvandrere økes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 967.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 00:00:54.685906
MODIFIED 2015-10-16 08:20:17.938954+00:00
CREATED 2015-01-16 00:00:54.685906
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)