Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"

Rapporten tilhører rapportseriene SIRUS skrifter.

Denne rapporten presenterer evalueringen av tobakkskampanjen ”Røyken tar pusten fra deg” som ble gjennomført rett over nyttår 2006 av Sosial- og helsedirektoratet. Hovedmålsettingen med massemediekampanjen var å bidra til at (1) flere ønsket å slutte å røyke, og (2) å øke folks kunnskap om KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom). Rapporten inngår i serien Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 334.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:02:50.875335
MODIFIED 2015-10-16 08:20:09.325303+00:00
CREATED 2014-11-22 01:02:50.875335
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)