Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

TOPP er et kommunalt opplæringsprogram rettet mot personer med lav basiskompetanse og som har eller ønsker seg jobb innenfor helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune. Programmet er et forkortet opplæringsprogram der siktemålet er at ufaglærte skal oppnå fagbrev i helsearbeiderfaget. Prosjektet startet opp i 2008 og avsluttet som prosjekt i 2012. I alt er det tre kull som har gjennomført fagopplæringen. Det er to overordnede målsettinger med TOPP-prosjektet. For det første er målsettingen å beholde dagens helse- og omsorgspersonell i yrket. Dette har bakgrunn i både den generelle utfordringen med fremtidens rekruttering til helse- og omsorgssektoren og de spesielle utfordringene som Larvik har med forventet stor pensjonsavgang fra sektoren. For det andre er formålet at kompetansehevingen skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene, herunder unngå ulykker eller skader i arbeidshverdagen i forhold til brukere/pasienter. Ut over dette har målsettingen også vært: - gjennom kompetanseheving – å redusere sykefravær, redusere ”turnover” og generelt skape bedre rykte til pleie- og omsorgssektoren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 806.8KB)
  2. 2012 Sluttrapport TOPP- Gjensidig utvikling.pdf (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:23.716864
MODIFIED 2016-08-12 06:02:19.476151+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:23.716864
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)