Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Juni 2004 ble den første trafikksikkerhetshallen i Norge åpnet på Forus i Stavanger. Trafikksikkerhetshallen er et samarbeidsprosjekt mellom Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Fylkets trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland (FTU), og med støtte fra Statens vegvesen. Målsetningen med hallen er å gi informasjon og kunnskap og gjennom det rette fokus mot risikoen ved å ferdes i trafikken. IRIS (tidligere RF – Rogalandsforskning) fikk oppdraget med å gjennomføre en kvantitativ studie blant to av hallens målgrupper; (A) personer som får omvisning i hallen i forbindelse med obligatorisk førstehjelpskurs (trafikalt grunnkurs) som del av kjøreundervisningen, og (B) ansatte i bedrifter som benytter hallen som en del av virksomhetens sikkerhetsopplæring. Målet med undersøkelsen var å få innsikt i hva de som vises rundt i hallen lærer i løpet av et besøk, med andre ord hvilken læringseffekt denne måten å formidle kunnskap om sikker ferdsel har.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 336.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-30 11:51:01.483309
MODIFIED 2016-08-12 06:04:38.575616+00:00
CREATED 2012-12-30 11:51:01.483309
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)