Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge"

Utdanningen retter seg i hovedsak mot kommunalt ansatte. Formålet med videreutdanningen er å tilby en praksisnær videreutdanning for høgskoleutdannet personell. Videreutdanningen tilbys av åtte ulike universiteter og høgskoler og er organisert som et oppdragsstudium, som blir utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om man når målsettingene med utdanningen, eller om det er behov for å gjøre endringer i innretning og justering av utdanningen for å øke måloppnåelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-08-26 00:01:16.215773
MODIFIED 2021-08-26 00:01:16.438213
CREATED 2021-08-26 00:01:16.215773
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)