Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet(AID) gjennomført en evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven § 17–2. Opprettelsen av tvisteløsningsnemnda hadde en konkret begrunnelse i ønsket om å etablere et organ med en betryggende rettssikkerhet og samtidig høy beslutningshastighet for å løse tvister om visse bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er disse to hovedmålene som danner utgangspunktet for denne evalueringen. Evalueringen vurderer grad av samsvar mellom intensjoner og resultater. Evalueringen omfatter nemndas første funksjonsperiode fra 01. 01. 2006 til 01. 10. 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0bytes)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:40.210726
MODIFIED 2013-02-14 18:11:03.107507
CREATED 2010-12-15 04:41:40.210726
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)