Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport

Hensikten med evalueringen er å øke kunnskapsgrunnlaget om unge etablereres kompetansebehov, med spesielt fokus på overgangen mellom studie og arbeidsliv. Målgruppens kompetansebehov er hovedfokus for evalueringen, men den har samtidig et bredt perspektiv på generelle behov blant unge etablerere. Med utgangspunkt i kompetansetilbud hos Unge i Fokus, men med et bredt fokus på tiltak for unge etablerere generelt, skal evalueringen avdekke hvordan de eksisterende tilbudene fungerer, og om det er behov som ikke dekkes av dagens tilbud sett i sammenheng med barrierer for unge etablerere. Dette inkluderer en komparativ perspektivering av tilbudene. I tillegg ønsker Innovasjon Norge å øke sin kunnskap om målgruppens kjennskap til virkemiddelapparatet. Evalueringen har også til hensikt å avdekke forskjeller mellom unge etablerere i by og distrikt, mellom kjønn og i forhold til alder og arbeidserfaring. Samtidig skal evalueringen tilkjennegi karakteristika ved unge etablerere som en felles målgruppe. Evalueringen skal gi grunnlag for en videre utvikling av satsingen på unge, samt komme med råd og konkrete forslag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:57.589345
MODIFIED 2016-08-12 06:01:42.403378+00:00
CREATED 2012-07-01 10:38:57.589345
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)