Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper

Rapporten gir en bred evaluering av unntaket for revisjonsplikt i små aksjeselskap som ble innført 1. mai 2011. Hovedkonklusjonen i rapporten er at unntaket for revisjonsplikt ikke har hatt store negative eller utilsiktede konsekvenser, men at historikken er for kort til å kvantifisere langsiktige effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 20.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-06 13:00:51.686471
MODIFIED 2017-12-01 01:00:22.931010+00:00
CREATED 2015-12-06 13:00:51.686471
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)