Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av utprøving av karriereveiledning for beboere i mottak med begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet

Rambøll har på oppdrag for Kompetanse Norge gjennomført Evaluering av karriereveiledning for beboere i mottak med begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet.

Formålet med evalueringen har vært å vurdere om karriereveiledningen fungerer etter hensikten, herunder om karriereveiledningen bidrar til at målgruppen får økt kunnskap om muligheter når det gjelder utdanning og arbeid. Evalueringen har også undersøkt om veiledningen bidrar til økt bevissthet rundt egen kompetanse, styrker og interesser, samt om mottakerne av veiledningen blir bedre i stand til å håndtere overgangen til arbeid i Norge.

Kompetanse Norge og UDI skal bruke resultatene fra evalueringen for å vurdere om det er hensiktsmessig å tilby karriereveiledning til beboere i mottak med begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-05 13:00:16.241073
MODIFIED 2019-06-05 13:00:16.465290
CREATED 2019-06-05 13:00:16.241073
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)