Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I jordbruksoppgjøret 2012 ble det bestemt å gjennomføre en ekstern evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Administrative elementer som forvaltning og forvaltningseffektivitet, kostnadseffektivitet skulle vektlegges. I tillegg skulle måloppnåelse og effekten av satsingen opp mot å løse utfordringene gjennom landbrukets miljøvirkemidler og miljøforvaltningens virkemidler vurderes. Den eksterne evalueringen er gjennomført av Østlandsforskning (Bråtå og Lerfald 2013). Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer er sentrale metoder i evalueringen. Foreliggende rapport er oppsummering og vurdering av resultatene i denne rapporten, samt anbefalinger til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet fra sekretariatet for satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-09 01:00:37.599032
MODIFIED 2015-12-09 01:00:38.259245
CREATED 2015-12-09 01:00:37.599032
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)