Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) evaluert utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Programmet har vært drevet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i samarbeid med KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet varte fra 2011 til 2015, og hadde som mål å ta tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren. Totalt har rundt 110 kommuner deltatt i programmet i løpet av programperioden. Programmet har fokusert på fire hovedtema; sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering og omdømme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:04:24.756940
MODIFIED 2018-01-09 01:04:24.794427
CREATED 2018-01-09 01:04:24.756940
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)