Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Evalueringen omfatter de tre utviklingssentrene i barnevernet i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet. Den gir en beskrivelse av det enkelte senters virksomhet fra oppstarten på begynnelsen av 1990-tallet. Virksomheten blir vurdert i forhold til sentrenes vedtekter og i forhold til regionenes behov for tjenester. Forsknings- og utviklingsvirksomheten og administrative og organisatoriske løsninger ved det enkelte senter gjennomgå. Det gis også en samlet vurdering av utviklingssentrenes bidrag til kompetanseheving i barnevernet, og framsettes forslag til framtidig drift.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 25.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:22.643607
MODIFIED 2016-12-26 08:00:29.457598+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:22.643607
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)