Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017

Divisjon for samfunn og helse besluttet i2015, at det skal gjennomføres en evaluering av VAM. Evalueringen skal inngå i grunnlaget for Forskningsrådets beslutninger om den fremtidige innretning av forskningsinnsatsen innen for det brede temaområde, som VAM dekker – Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon. Evalueringen skal samtidig bidra til læring for Forskningsrådet og de departemente, som finansierer programmet. Programmet er en tiåriginnsats fra Norges forskningsråd (2009-2018), som er opstått etter sammenslåing av tre tidligere programmer: Velferdsprogrammet, Arbeidslivsprogrammet og IMER-programmet. VAM dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer og er et handlingsorienteret program, som forventes å kunne bidra med viten,som kan anvendes i utformningen av politikk og i forvaltningen av offentlige anliggender. VAM blev initieret for å oppnå en bedre koordinering mellom forskningsfelt med mange grenseflater og tverrgående forskningsspørsmål

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-08 00:04:15.215835
MODIFIED 2019-08-08 00:04:15.650222
CREATED 2019-08-08 00:04:15.215835
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)