Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. Veilederen skal være til faglig hjelp og kvalitetssikre den diagnostiske vurderingen, og slik bidra til at personer med AD/HD får adekvat behandling og gode oppfølgingstilbud. Videre er regelverket for legers rekvireringsrett til sentralstimulerende legemidler revidert med virkning fra 1. mai 2005. Endringene innebærer at fastleger kan stå for den medisinske behandlingen dersom de har fått rekvireringsrett hos Fylkesmannen, og at voksne med AD/HD har samme rett som barn til behandling med sentralstimulerende midler.

På oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet gjennomfører SINTEF Helse en evaluering av veilederen og det nye regelverket. Dette er første delrapport i evalueringsstudien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 266.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:10:58.692454
MODIFIED 2015-10-16 08:20:06.758205+00:00
CREATED 2014-11-18 01:10:58.692454
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)