Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-notat .

Veksling mellom skole og arbeidsliv gjennom hele opplæringsløpet ser ut til å ha en positiv virkning på elevenes motivasjon og læring. Dette er en klar tilbakemelding, både fra elever som er intervjuet, fra lærere og fra bedrifter i en delrapport fra Fafo om evalueringen av forsøket med vekslingsmodeller i fag og yrkesopplæringen.

Med vekslingsmodeller veksler opplæringen mellom skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet og skiller seg fra 2+2-modeller ved at opplæringen i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere. Denne delrapporten handler om faglig utvikling, motivasjon og gjennomføring for elevene/lærlingene som går i vekslingsløp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:17:03.468286
MODIFIED 2017-01-19 12:17:03.883381
CREATED 2017-01-19 12:17:03.468286
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)