Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Fafo og NIFU har evaluert utprøvingen av vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. En vekslingsmodell innebærer flere vekslinger mellom opplæring i skole og bedrift enn i 2+2-modellen og at elevene går tidligere ut i bedrift og lære. I sluttrapporten gis det en samlet beskrivelse av funnene i evalueringen. Evalueringen viser at elevene som har deltatt i vekslingsmodellene har hatt et godt læringsutbytte av modellen. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har også blitt tettere, noe som kan bidra til bedre helhet i opplæringen. Vekslingsmodeller kan imidlertid oppleves som krevende å organisere. Evalueringen viser også at fagområdenes ulike opplæringstradisjoner har innvirkning på hvordan vekslingsutprøvingen har forløpt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-01-22 23:00:31.879834
MODIFIED 2019-01-22 23:00:37.740059
CREATED 2019-01-22 23:00:31.879834
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)