Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd

Den nylig avsluttede evalueringen av det store programmet VERDIKT nevner gode innovasjonsresultater som et særlig pluss. På andre områder er evalueringen mer kritisk.

VERDIKT, som ble opprettet i 2005 og avsluttes i 2014, vil i løpet av programperioden ha investert totalt 1,2 mrd. kroner i norsk IKT-forskning og utløst 550 mill. kroner fra næringslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-15 12:00:51.553457
MODIFIED 2015-10-16 08:19:39.194929+00:00
CREATED 2014-08-15 12:00:51.553457
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)