Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av verneplanen for barskog

Rapporten tilhører rapportseriene NINA fagrapport.

Verneplanen for barskog har hatt som mål å sikre representative utvalg av norsk barskognatur og til å ta vare på viktige deler av det biologiske mangfoldet knyttet til barskog. Norge har sterke internasjonale forpliktelser til å ta vare på dette biologiske mangfoldet. Verneplanen er nå i ferd med å avsluttes, og vi skal her evaluere hvordan planen har oppfylt sine mål. En gjennomgang av de aller fleste nåværende verneområder med barskog viser at disse er fordelt over det meste av landet. Imidlertid er det til dels store mangler i dekningen av flere verdifulle skogtyper som kystbarskogen på Vestlandet og i Midt-Norge og barskoger i lavlandet og på høy bonitet generelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 20.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:09.527930
MODIFIED 2017-01-15 22:00:16.070059+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:09.527930
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)