Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Det overordnete målet med evalueringen har vært å vurdere om videreutdanning i psykisk helsearbeid, i rammeplanen, høgskolens fagplaner og studentenes ervervede kunnskaper etter utdanningen, ivaretar intensjonene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det har vært lagt vekt på å evaluere på hvilken måte og i hvilken grad videreutdanningen ivaretar intensjonene om brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, videre om nyere krav til innhold i tjenestene, jf. krav i veiledere m. v. blir ivaretatt i videreutdanningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:01:10.122359
MODIFIED 2016-01-14 01:01:10.391044
CREATED 2016-01-14 01:01:10.122359
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)