Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : konfliktrådenes organisasjon

En evaluering av de organisatoriske forholdene ved konfliktrådene. Det har vært en økende politisk og samfunnsmessig interesse for konfliktråd, og flere saksområder skal eller kan overføres til konfliktrådet. Formålet med evalueringen har vært å undersøke om det bør settes inn tiltak for å styrke organisasjonens evne til å nå sine mål, samt hvilke tiltak som kan gjøre konfliktrådene i stand til å påta seg nye oppgaver.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 136.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:02:52.075169
MODIFIED 2017-05-05 01:01:14.177661+00:00
CREATED 2013-10-22 12:02:52.075169
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)