Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering

Formålet med evalueringen har vært å evaluere prosjektet Mentorpiloter for unge etablere i regi av Innovasjon Norge. Hovedresultatet viser at 90 prosent av deltakerne i mentortjenesten har hatt svært høy eller høy nytte av mentorsamtalene. Denne rapporten er sluttrapporten i følgeevalueringen av prosjektet Mentorpiloter for unge etablerere i regi av Innovasjon Norge. Pilotprosjektet er iverksatt etter en egen bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet som skal bidra til strategisk veiledning over tid for unge etablerere. Pilotperioden strekker seg fra april 2008 til juni 2009, og de tre pilotfylkene er Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 810.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:24.441073
MODIFIED 2017-08-14 20:00:17.975945+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:24.441073
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)