Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2007 for perioden 2007-2010. Hensikten med evalueringen er å oppsummere erfaringer og gi eventuelle signaler om endring av rådets mandat, sammensetning og arbeidsform. Evalueringen er i hovedsak basert på to undersøkelser. Den første er en egenevaluering, i form av en såkalt SWOT-analyse, gjennomført blant rådets medlemmer i 2009. Den andre er en spørreundersøkelse gjennomført våren 2010 blant rådets medlemmer, representanter for rådsmedlemmenes organisasjoner og andre målgrupper for rådets anbefalinger. Sekretariatet gjennomførte, i samarbeid med ukemagasinet Mandagmorgen høsten 2009, en kvalitativ undersøkelse blant ledere i helsesektoren om prioriteringsutfordringer fremover. Utvalgte resultater fra denne undersøkelsen presenteres også i evalueringsrapporten. Evalueringen inneholder også et kapittel om utfordringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 545.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.402944
MODIFIED 2013-02-14 18:10:00.525496
CREATED 2010-10-27 16:50:41.402944
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)