Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering og forslag til revidering av grovfordelen av Fortabellen 2006

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk rapport.

i fylgje kontrakten mellom oppdragsgjevar og oppdragstakar har oppdraget hatt fylgjande mål: ”Evaluering og forslag til revidering og forbetring av grovfôrdelen i Fôrtabellen” og delmål: • Vurdere eksisterande bakgrunnsdata m. o. t. kvalitet og representativitet for norsk grovfôr • Peike på eventuelle behov for supplerande analyser og mulegheiter for å ta inn nytt datamateriale • Eventuelle samordningsmulegheiter med NORFOR • Foreslå ny, hensiktsmessig organisering og gruppering av ulike grovfôrkvalitetar

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.017067
MODIFIED 2018-01-18 04:00:33.571002+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.017067
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)