Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)

Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2013 oppfattes som en historisk milepæl og vurderes overveiende positivt av sivilt samfunn, sektormyndigheter og forskningsmiljøer. Målene for forskning og kunnskapsforvaltning nås innen utgangen av planperioden. Når det gjelder tjenesteutvikling og kompetanseheving innenfor forvaltningen og eksisterende tjenester, gjenstår en del før målene kan sies å være nådd. Tilbakemeldingen fra de involverte aktører er samstemt når det gjelder behovet for at satsningen videreføres gjennom en ny handlingsplan på lhbt-feltet. Det trengs spisset innsats framover for å utvikle og vinne erfaring med arbeidsmetoder, kompetanseheving og tjenesteutvikling på lhbt-feltet. Utviklingen av en eventuell ny handlingsplan bør skje med god involvering av underliggende etater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:01:08.667131
MODIFIED 2017-04-11 22:01:08.679757
CREATED 2017-04-11 22:01:08.667131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)