Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

NAV gjennomfører i perioden fra 01. 09. 2007 til 31. 12. 2009 et forsøk med utdanningspermisjoner og utdanningsvikariater i fem fylker. Forsøket er et virkemiddel i trepartssamarbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, der et av målene er å hindre utstøting fra arbeidslivet. Utdanningspermisjoner skal bidra til at seniorer blir stående lenger i jobb ved at de får oppdatert eller tilført ny kompetanse, mens utdanningsvikariat skal bidra til at arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet få prøve seg i et arbeid. Fra oppstart og frem til februar 2009 har anslagsvis 85 seniorer mottatt utdanningspermisjon, mens ordningen har gitt mulighet til anslagsvis 39 utdanningsvikariater. Evalueringen dokumenterer hvordan forsøket har vært implementert, hvem som har deltatt, og aktørenes vurderinger/erfaringer med forsøket. I tillegg belyses effekter av de to tiltakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 906.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:54.415211
MODIFIED 2018-07-07 09:00:45.286624+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:54.415211
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)