Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

NAV gjennomfører i perioden fra 2007 til 2009 et forsøk med utdanningspermisjoner og utdanningsvikariater i fem fylker. Forsøket er et virkemiddel i trepartssamarbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, der et av målene er å hindre utstøting fra arbeidslivet. Utdanningspermisjoner skal bidra til at seniorer blir stående lenger i jobb ved at de får oppdatert eller tilført ny kompetanse, mens utdanningsvikariat skal bidra til at arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet få prøve seg i et arbeid. I evalueringen dokumenteres forsøket og aktørenes vurderinger/erfaringer og vi vurderer effekter av forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 906.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:44:18.730795
MODIFIED 2017-12-03 04:01:00.800349+00:00
CREATED 2014-08-14 11:44:18.730795
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)