Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk.

Etablerings- og driftskostnader for norske fangdammer er sammenstilt med måleresultater for fosforfjerning i tre størrelseskategorier i dammer på Jæren og Østlandet, for å finne kostnadseffektiviteten. Dette er sammenlignet med tall for kostnadseffektivitet for andre miljøtiltaksom redusert jordarbeiding og vegetasjonssoner/ugjødsla randsoner. Evalueringen viser at en kombinasjon av tiltakene ofte vil være nødvendig for å nå miljømålene, der en foretar en områdevis prioritering. Det er videre viktig at fangdammen får optimal plassering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 928.8KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 520.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:44.900537
MODIFIED 2016-08-12 06:00:47.315411+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:44.900537
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)