Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Hovedfokus i rapporten har vært å se nærmere på hvordan forvaltningsprosesser og administrasjon av SMIL-ordningen påvirker miljøresultatene. Samlet sett synes resultatene av å forvalte og administrere ordningen på kommunalt nivå å være varierende. Det fungerer godt i mange kommuner, men særlig små kommuner sliter med manglende kapasitet og kompetanse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:55.083228
MODIFIED 2017-05-05 01:00:39.435592+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:55.083228
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)