Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer

Rapporten presenterer resultatene fra evaluering av SMIL-ordningens to formålsgrupper innenfor kulturlandskapstiltakene; verneverdige og freda bygninger samt andre kulturminner og kulturmiljøer. Hensikten har vært å vurdere miljøresultatene av ordningen, samt hvorvidt tiltakene har vært gjennomført på en kvalitativ god måte. Undersøkelsens resultater er også vurdert med hensyn til forbedringsmuligheter. Det er i stor grad samsvar mellom bygningstyper som er truet og de som faktisk får tilskudd, men dette varierer en del mellom kommunene. Bygningenes verneverdi tillegges stor vekt. Undersøkelsen viser også at mange kommuner kunne ønsket seg bedre kulturminnekompetanse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 45.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:45.122042
MODIFIED 2016-08-12 06:00:49.069548+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:45.122042
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)