Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR rapport.

Storbysatsingen består av øremerkede midler til de fire største byene for å utvikle tiltak for mennesker med alvorlig psykisk sykdom med liten kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Innenfor satsingen er det iverksatt over 20 ulike tiltak. Stort sett ivaretar tiltakene målsetningene med Storbysatsingen på en god måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 880.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:01:31.791838
MODIFIED 2019-06-08 08:00:19.899409+00:00
CREATED 2015-02-04 01:01:31.791838
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)