Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018) omfattet 37 byregioner med til sammen 220 kommuner. programmets hensikt var å styrke vekstkraften i regionene gjennom samarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-07-12 00:01:47.322643
MODIFIED 2019-07-12 00:01:49.227780
CREATED 2019-07-12 00:01:47.322643
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)