Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF

Hovedfokus i evalueringen har vært å se hvorvidt den egne verdensarvsatsingen over LUF, som startet opp i 2008, har hatt tilsiktet effekt. Ordningen er rettet mot verdensarvområder med store kulturlandskapsverdier knyttet til jordbruket, Vestnorsk Fjordlandskap (Nærøyfjorden og Geirangerfjorden) og Vegaøyan. Utgangspunktet har vært hvorvidt den valgte forvaltningsmodell for avsatte midler samt målsettinger i tiltaksplanen for områdene har vært hensiktsmessig, om den helhetlige satsingen (herunder landbruk og miljø) har fungert og om satsingen har hatt effekt i forhold til enkelte grunneiers mulighet til videreføring av drift. Samlet sett viser evalueringen at både den valgte forvaltningsmodell og samarbeidet spesielt med miljøsiden, fungerer godt. Også i forhold til den enkelte grunneiers mulighet til videreføring av driften, virker ordningen veldig positivt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 995.5KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 509.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:05:23.596170
MODIFIED 2018-01-01 09:00:20.500277+00:00
CREATED 2012-09-20 08:05:23.596170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)