Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider

Evaluering av det treårige prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom utdannings- og helsemyndighetene med siktemål å utvikle metoder og modeller for hvordan skolen kan tilrettelegge for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer rundt skolemåltidet. HEMIL-senteret fikk ansvaret for å evaluere prosjektet og identifisere kriterier for gode og effektive arbeidsmodeller. To hundre prosjektskoler ble, basert på søknader, valgt ut til å delta i prosjektet, hvorav 180 skoler var tilgjengelig for evalueringen. En forutsetning for å oppnå endring i elevenes daglige fysiske aktivitet og måltidsvaner er at skolen jobber systematisk og fokusert for å bedre fysiske, organisatoriske og ressursmessige forhold som kan stimulere til fysisk aktivitet og gode skolemåltidsvaner. Evalueringen av prosjektet tar derfor utgangspunkt i disse prinsippene og legger vekt på å studere endringer fra 2004 til 2006 samt gi en mer utfyllende beskrivelse av hvilke tiltak og tilnærminger skolene har brukt for å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og gode rammer for skolemåltidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 290.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:55.312146
MODIFIED 2016-08-12 06:00:08.015000+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:55.312146
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)